کتاب طراحی آسانسور تألیف لامیر جانوسکی که در زمینه تخصصی آسانسور در سطح بین المللی به صورت مرجع طراحی آسانسور می باشد و همچنین کتاب مذکور کتاب دستی ( هندبوک ) طراحی آسانسور است . در اين کتاب جانوسکی قطعات مختلف آسانسور را از منظر طراحی مکانیکی مورد بررسی قرار داده و روابط ، جداول و استانداردهای مربوط به آنها در 12 فصل به شرح ذیل ارائه شده است :

فصل اول : کلیات سیستم مکانیکی آسانسور و قطعات مربوطه ارائه شده است .
فصل دوم : روش های تعلیق و مکانیزم تعادل ، مشخصات ساختمان و نحوه انتخاب سیم بکسل آسانسور و محاسبات مربوط به سيم بکسل و عمر نگهداری و تعویض آنها آورده شده است .
فصل سوم : انواع سیستم های محرک شامل رانش کششی و رانش توسط سیلندر ( هیدرولیک ) بحث شده است .
فصل چهارم و پنجم : اصول محاسبه موتور و گیربکس محاسبه ظرفیت حرارتی و طراحی گیربکس و آزمایش موتور و گیربکس و همچنین محاسبه مربوط به ترمزها و انتخاب و آزمایش آنها درج گرديده است .
فصل ششم : مباحث مربوط به وزنه تعادل آمده است .
فصل هفتم : نیز یکی دیگر از فصول مهم و محاسباتی است که در آن به هدایت کابین و وزنه تعادل پرداخته است . در اين فصل مباحث مربوط به شکل و جنس و اتصال ریلهای راهنما ، استانداردهای جهانی برای محاسبات ریل راهنما و انواع کفشک راهنما ارائه شده است .
فصل هشتم : سیستم های ایمنی آسانسورها تعریف شده است .
فصل نهم : مباحث مربوط به ضربه گیرها آمده است .
فصل دهم : اصول طراحی و محاسبات کابین تعریف شده است .
فصل یازدهم و دوازدهم : درب ها و سردرب ها و چاه و موتورخانه نیز در فصل های پایانی آمده است . کتاب مذکور توسط دکتر احمد اصل حداد و مهندس محمدرضا شاهرخی ترجمه گردیده است.

جهت دانلود کتاب طراحی آسانسور، روی تصویر زیر کلیک کنید.

کتاب طراحی آسانسور

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.