هيرو؛ مجری آسانسورهای خاص شركتهای معظم طبيعت و مينو

هيرو؛ مجری آسانسورهای خاص شركتهای معظم طبيعت و مينو

شركتهاي صنعتي خوشنام و برند با برخورداري از نيروهاي فني متخصص و زبده همواره دقت نظر بيشتري در انتخاب پيمانكار و مجري واحدهاي مختلف انجام مي دهند، تازه وقتي پاي دستگاهي حساس و پيچيده مثل آسانسور و بالابر در ميان باشد وسواس زيادي بخرج داده و با دقت نظري بيشتري به انتخاب پيمانكار مي پردازند.
نتيجه چند ماه بررسي رزومه كاري، سوابق فني، امكانات و توانمنديهاي شركتهاي مختلف در صنعت آسانسور، نهايتا هيرو آسانسور با امتياز كيفي بيشتري برنده مناقصه آسانسورهاي شركت صنعتي مينو و طبيعت سبز ميهن انتخاب شد.

در بازاريكه برخي همكاران رقابت را فقط در ارايه قيمت پايين مي دانند مكانيزيم پيچيده انتخاب پيمانكار در شركتهاي فوق با كنارهم قراردادن كيفيت، رزومه، سابقه و قيمت، پيكانكار مناسب را انتخاب مي كند و شركت هيرو عليرغم اينكه از نظر قيمتي پايين ترين شركت نبود به عنوان برنده مناقصه اعلام شد.

مشخصات آسانسور شركت طبيعت؛
– ٢ توقف
– ظرفيت؛ ٧ تن مفيد
– جك از زير هيدروليكي
– دربها اتوماتيك گيوتيني

مشخصات آسانسور شركت مينو
– ٤ توقف
– ارتفاع حركتي؛ ١٤ متر
– وزن مفيد؛ ٣ تن
– جك از زير
– دربها تمام اتوماتيك به عرض ١٦٠

هيرو؛ ارايه دهنده نسل جديد آسانسورها

تعهد به تعالي

88882500

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.