هیروآسانسور؛ موفق به اخذ گواهینامه رتبه بندی شرکتهای آسانسوری شد.

هیروآسانسور؛ موفق به اخذ گواهینامه رتبه بندی شرکتهای آسانسوری شد.

رتبه بندی شرکتهای طراحی و مونتاژ آسانسور

سازمان مدیریت صنعتی به عنوان یک سازمان حرفه ای، مستقل و پیشتاز در زمینه رتبه بندی شرکتها، اقدام به رتبه بندی شرکتهای طراحی و مونتاژ آسانسور مینماید. مدل و معیارهای رتبه بندی این شرکت ها براساس توافق نامه  ای می باشد که فیمابین، وزارت صنعت، معدن و تجارت و این سازمان صورت گرفته است.  هدف از این رتبه بندی، ارزیابی توانمندی شرکت های آسانسور در طراحی، نصب و ارایه خدمات پس از فروش آسانسور با ایمنی و کیفیت متناسب با ارتفاع، سرعت و نوع کاربری می باشد.

هرچند هیچ اجباری برای حضور شرکتهای آسانسوری در طرح گریدبندی سازمان مدیریت صنعتی نمی باشد، ولی شرکت هیرو آسانسور در اقدامی داوطلبانه و راستای ارتقای کیفیت خدمات رسانی به مشتریان محترم، در طرح رتبه بندی شرکتهای طراحی و مونتاژ آسانسور شرکت کرده و به عنوان هفتمین شرکت کشور موفق به اخذ این گواهینامه گردید.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.