پروژه ولنجک
دو دستگاه اسانسور گیرلس MRL
با ظرفیت ۲۱ نفره
پکیج زیلابگ آلمان

آهن کشی آسانسور دوبلکس گیرلس :
اتمام‌ مرحله آهن کشی و ریل پروژه ی دکتر شفیعی _ کوهک
آسانسور دوبلکس گیرلس ۲۰ توقف با سرعت ۲ متر

پروژه برج باغ
” گرين تاور الهیه “
٤ لاين
آسانسور
گيرلس MRL
١٨ توقف
سرعت ٢/٥ متر
پكيچ هيرو تک
تمامی اسانسور به صورت كنترل گروهی هست،
كنترل مقصد از طبقه همكف انجام مي شود .