انتخاب خانم مهناز فخر موسوی، مدیرعامل هیرو آسانسور، به عنوان کارآفرین برتر

خانم مهناز فخر موسوی ، مدیرعامل هیرو آسانسور، به عنوان کارآفرین برتر انتخاب شدند.

معاونت امور زنان ریاست جمهوری با همکاری جهادکشاورزی و شهرداری تهران طرح انتخاب زنان کارآفرین برتر با رای مردمی از سال 1397 شروع کردند.

در این طرح با ایجاد سامانه انتخاب زنان کارآفرین برتر در سایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده ، مردم با مراجعه به این سایت، با مطالعه رزومه کاندیدا به افراد برتر رای می دهند و نهایت کارآفرین برتر با رای مردمی انتخاب می شود.

خانم مهناز فخر موسوی مراغه مدیرعامل شرکت هیرو آسانسور در پنجمین دوره این انتخابات به عنوان کارآفرین برتر انتخاب شدند.

لازم به توضیح است کارخانه هیرو آسانسور در شهرستان کیوی استان اردبیل قرارداد.

 

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.