ماموریت:

شرکت هیرو آسانسور با برخورداری از تجهیزات، منابع، دانش و تکنولوژی روز و با محوریت سرمایه انسانی ، پروژه های ملی و بین المللی را منطبق با استانداردهای جهانی، قدرت حضور چشمگیر خود را در بازار کشور و جهان با سودآوری و ماندگاری افزایش میدهد.

چشم انداز:

تبدیل شدن به یکی از برترین شرکت کشور در کلاس جهانی و حضور در بازارهای بین المللی تا سال 1410 شمسی

ارزش های سازمانی ما:

  • تعامل با مشتریان و ترجیح منافع مشتری
  • تکیه بر نوآوری و ایجاد محصولات و خدمات در راستای مشتری مداری
  • ایجاد محیط مناسب برای منابع انسانی
  • پایبندی به اصول محیط زیستی